سری جدید كدهای تعیین وضعیت یاهو مسنجر برای قرار دادن در وبلاگ

و نشان دادن حالت شما در یاهو مسنجر است

هنگامی كه كد را در قالب وبلاگ خود و یا در قسمت تنظیمات وبلاگ خود قرار دادید

به جای كلمه آیدی شما نام آیدی كه در یاهو مسنجر دارید را قرار دهید

برای مثال اگر یك آیدی  silent_circles_ir@yahoo.com
است

در قسمت "آیدی شما"  باید فقط

silent_circles_ir
را وارد كنم و yahoo.com@ نباید باشد

نكته : دقت كنید كه دو قسمت جای آیدی شما وجود دارد و در هر دو قسمت باید

به طور صحیح آیدی خود را به شكلی كه در بالا توضیح داده شد وارد كنید

شكل های جدید یاهو آیدی به همراه كد استفاده در وبلاگ در قسمت ادامه مطلب قرار دارد..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................